זיכרון דברים: כדאי לחתום? או עדיף להימנע?

זוג שפנה אלי ביקש לדעת האם לאחר שהגיע להסכמה עם בעלי דירה על קנייתה ואף שילם מקדמה על חשבון הבית, יכול בעל הדירה להחליט פתאום שהוא מעלה לפתע את הסכום אותו הוא דורש עבור המכירה בעשרות אלפי שקלים?

כחלק מהייעוץ המשפטי שאלתי את הזוג היקר האם נחתם זיכרון דברים?

התשובה שקיבלתי הייתה שבעלי הבית אמרו שאין בכך צורך היות והם סומכים על כך שבני הזוג הם קונים אמינים...

האומנם???

דווקא במקרה שבו היה נכרת זיכרון דברים מחייב ובו הייתה נקובה התמורה המפורטת בגין הנכס,

לבעלי הנכס היה הרבה יותר קשה להעלות את סכום התמורה שעליו הסכימו בחתימתם!

הווה אומר, לא בכדי נמנעו בעלי הנכס מלחתום על זיכרון הדברים...

דוגמה זו מציפה סוגיה חשובה ונפוצה בדבר הצורך בעריכת זיכרון דברים מחייב טרם לרכישת נכס כלשהו.

בהקשר זה חשוב לדעת, כי לא כל מסמך שכותרתו "זיכרון דברים" אכן יחייב את הצדדים בשעת הצורך,

וכי במקרים רבים מטרתו תהא אך ורק לקבע הסכמה ראשונית בין הצדדים,

ולסמן את תחילתו של המו"מ שיקבע את יתר פרטי העסקה.

יחד עם זאת, חשוב לדעת, כי במקרים מסוימים מסמך כזה עשוי או עלול להוות הסכם מכר מחייב לכל דבר ועניין!

קרי, הסכם הכובל את הצדדים זה לזה, על פי תנאיו, שאין אפשרות לסטות ממנו ו/או להתנער מקיומו.

על כן, השאלה האם צריך ו/או כדאי לחתום על זיכרון דברים הינה שאלה מורכבת הטומנת בחובה שיקולים רבים,

ותלויה הרבה בצד השואל: מוכר או קונה, ובאינטרס שלו: לחייב את הצד השני בהסכמות אליהן הגיעו, או אולי דווקא להישאר לא מחויב בעצמו כך שתישמר לו היכולת להשתחרר מהמשא והמתן. 

כמו כן, ישנה חשיבות רבה לאופן שבו מנוסח זיכרון הדברים ולפרטי העסקה שבוחרים להכליל בו לצורך הקביעה האם מדובר בהסכם משפטי מחייב או שמא עסקינן רק באחד משלבי המשא והמתן לקראת חתימת הסכם עתידי.

לאור האמור, ישנה חשיבות רבה להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום טרם לניסוח ולחתימת מסמך כלשהו בקשר עם מכירת ו/או רכישת נכס.

.miri@msb-law.co.il לקבלת מידע נוסף, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו בטלפון 08-9981500, פקס 08-9981501 או בדוא"ל

 

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה ו/או קבלת כל החלטה.

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.