מירי שאול בלס 

משרד עורכי דין וגישור 

08-9981500   :טלפון  

www.msb-law.co.il  

Miri@msb-law.co.il  

טל: 08-9981500, פקס: 08-9981501, דוא"ל: miri@msb-law.co.il, רחוב אגוז 2, מרכז מסחרי נווה אילן, יבנה.