כניסה למסגרת של דיור מוגן דורשת היערכות מתאימה מבחינות רבות, ובהן מהבחינה המשפטית.

בשונה מעסקה לרכישת דירה שמסתיימת תוך מספר חודשים, כאן מדובר בהתקשרות מורכבת וארוכת טווח מול

 

בית הדיור המוגן, שכוללת בתוכה, בנוסף ליחידת המגורים, גם שלל שירותים נוספים.

משרדנו עוסק בליווי דיירים פוטנציאלים בהתקשרות עם בתי דיור מוגן, משלב המשא ומתן ועד לחתימה על הסכם,

ודואג לקבלת הגנה מיטבית על מלוא זכויותיהם של הדיירים, וליצירת הסכם הצופה פני עתיד שמסדיר מראש שלל

 

תרחישים אפשריים. 

בנוסף על כך, משרדנו עוסק בייצוגם של דיירים קיימים בסכסוכים מול בתי דיור מוגן במסגרת הליכים משפטיים

 

ו/או בהליכי גישור, ומקיים גישורים בסכסוכים מסוג זה בין הצדדים.

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון: 08-9981500.

דיור מוגן